Hvorfor kan jeg ikke bare selv udfylde lejekontrakten?

Det kan du også godt, men medmindre du har den rette viden og erfaring med udlejning og med udarbejdelse af lejekontrakter, så er der meget stor risiko for, at du “går i fælden”.

Lejelovgivningen favoriserer lejeren, og hvis ikke du som udlejer sikrer dig selv, så er du i overhængende fare for,

 • at indgå en dårlig lejeaftale
 • at du ikke senere kan slippe af med lejeren
 • at du bliver pålagt at vedligeholde dele af lejemålet, som du ellers kunne have krævet, at lejer skulle have betalt for.
 • og mange andre problemer, klagesager og retssager som kunne have været undgået, hvis du fra starten havde haft den rigtige lejekontrakt.

En “gør det selv” lejekontrakt er en invitation til månedsvis af spildt tid som følge af problemer med lejer, samt store omkostninger til klagesager, advokatregninger m.m. 

Vi har bevidst sat vores priser så lavt, at du, som oftest, vil have tjent pengene hjem igen på mindre end én måneds udlejning.

Hvad får jeg for pengene, når I udarbejder min lejekontrakt for mig?

Du får: 

 • Danmarks billigste lejekontrakter tilpasset netop dit lejemål.
 • Levering indenfor 2-5 arbejdsdage. (boliger: 2 dage) (erhverv: 5 dage)
 • En lejekontrakt der vil stille dig væsentligt bedre, end lejelovens regler ellers vil gøre, da lejekontrakten vil pålægge lejer flere forpligtelser, og dig som udlejer færre, end hvad der er lejelovens udgangspunkt.
 • Rådgivning om, efter hvilke regler huslejen kan fastsættes.
 • En gratis husorden i Word-format.

Kan jeg selv rette i lejekontrakten?

Ja. Vi sender lejekontrakten til dig i Word-format. På den måde kan du selv foretage alle de rettelser, som der måtte vise sig behov for uden at skulle betale os igen, f.eks. hvis lejers navn skal rettes.

Hvordan beregner jeg huslejen?

At beregne huslejen korrekt er en vanskelig opgave. Se vores side om husleje for yderligere info.

Må jeg opkræve dusør som en betingelse for at udleje?

Svaret hertil er nej.

Det er ikke tilladt som udlejer at kræve, at lejer betaler et kontantbeløb, eller indgår andre aftaler med dig, som betingelse for at måtte leje lejemålet. Det kaldes for dusør, og lejelovens § 6 indeholder et direkte forbud mod at tage mod dusør.

Lejer vil altid kunne kræve pengene tilbage efterfølgende med tillæg af renter, og du risikerer som udlejer både bødestraf og i grove tilfælde fængsel.

Hvornår skal lejer have nøglerne?

Lejer har krav på at få nøglerne kl. 12.00 på indflytningsdagen. Er denne en søndag eller helligdag, udskydes tidspunktet til kl. 12.00 den første hverdag derefter.

Du skal dog aldrig udlevere nøglerne til lejer, hvis lejer ikke forinden har indbetalt den første måneds husleje samt depositum og evt. forudbetalt leje (beløbet i lejekontraktens § 4).

Kan jeg forhindre lejer i efterfølgende at fremleje boligen?

Lejer vil altid have ret til at fremleje op til halvdelen af lejemålet. Er der tale om en 2- eller 3-værelses lejlighed, kan lejer fremleje ét værelse. Er der tale om en 4- eller 5-værelses lejlighed, kan lejer fremleje to værelser osv. Betingelsen er, at lejer selv fortsat bor i den resterende del af lejemålet.

I de fleste tilfælde kan du imidlertid godt forhindre lejer i at fremleje hele lejemålet i tilfælde hvor lejer fraflytter midlertidigt.

Du kan som udlejer modsætte dig fuldstændig fremleje, hvis

 1. ejendommen indeholder færre end 13 beboelseslejligheder (det gælder kun for private lejemål),
 2. hvis der kommer til at bo flere i lejemålet, end der er beboelsesrum, eller
 3. hvis du som udlejer kender fremlejetager fra tidligere eller har en anden rimelig begrundelse.

Hvor meget må jeg kræve i depositum og forudbetalt leje?

Du må ved indgåelse af lejeaftalen opkræve et beløb svarende til 3 måneders husleje eksklusiv forbrug, både for så vidt angår depositum og forudbetalt leje.

Hvis du senere forhøjer lejen, kan du samtidig kræve, at også depositum og forudbetalt leje forhøjes, så beløbene fortsat svarer til det, som er aftalt i lejekontrakten.

Hvornår må jeg trække penge fra depositummet?

Depositummet skal blive stående indtil lejer fraflytter. Når du har gennemgået lejemålet og konstateret, om lejemålet er afleveret i aftalt stand, eller om der er mangler eller istandsættelse som lejer skal betale for, så kan du trække udgifterne hertil i depositummet. Depositummet kan også bruges til at dække anden gæld, som lejer måtte have til dig.

Overskydende depositum skal herefter udbetales til lejer.

Husk at der er meget korte frister for at give lejer besked om mangler. Ellers risikerer du selv at skulle betale for istandsættelse.

Skal jeg oplyse boligens bruttoareal eller nettoareal?

Du skal oplyse bruttoarealet, som også er det, der fremgår af ejendommens BBR-meddelelse. Dvs. ved lejligheder tæller lejlighedens andel af fællesarealer såsom trappeopgangen også med.

Boligsikring

Ved udlejning af lejlighed med eget køkken, kan lejer søge om boligsikring hos kommunen. Størrelsen af boligsikringen afhænger af husstandens indkomst, og om der bor børn i lejemålet.

Hvordan betaler jeg?

Samtidig med at vi fremsender udkast til lejekontrakten, vil du modtage en faktura med oplysning om kontonummer for betaling. 

Husk at udgifterne til udarbejdelse af lejekontrakten er fradragsberettiget i dit regnskab.

Jeg har spørgsmål til min regning

Kontakt vores kundeservice på kundeservice@billig-lejekontrakt.dk med dit spørgsmål. Så lover vi hurtig betjening.