Du må ved indgåelse af lejeaftalen opkræve et beløb svarende til 3 måneders husleje eksklusiv forbrug, både for så vidt angår depositum og forudbetalt leje.

Hvis du senere forhøjer lejen, kan du samtidig kræve, at også depositum og forudbetalt leje forhøjes, så beløbene fortsat svarer til det, som er aftalt i lejekontrakten.