Depositummet skal blive stående indtil lejer fraflytter. Når du har gennemgået lejemålet og konstateret, om lejemålet er afleveret i aftalt stand, eller om der er mangler eller istandsættelse som lejer skal betale for, så kan du trække udgifterne hertil i depositummet. Depositummet kan også bruges til at dække anden gæld, som lejer måtte have til dig.

Overskydende depositum skal herefter udbetales til lejer.

Husk at der er meget korte frister for at give lejer besked om mangler. Ellers risikerer du selv at skulle betale for istandsættelse.