Svaret hertil er nej.

Det er ikke tilladt som udlejer at kræve, at lejer betaler et kontantbeløb, eller indgår andre aftaler med dig, som betingelse for at måtte leje lejemålet. Det kaldes for dusør, og lejelovens § 6 indeholder et direkte forbud mod at tage mod dusør.

Lejer vil altid kunne kræve pengene tilbage efterfølgende med tillæg af renter, og du risikerer som udlejer både bødestraf og i grove tilfælde fængsel.