Du skal oplyse bruttoarealet, som også er det, der fremgår af ejendommens BBR-meddelelse. Dvs. ved lejligheder tæller lejlighedens andel af fællesarealer såsom trappeopgangen også med.